Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Chính phủ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại phiên họp ngày 4/7.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; trong nước, mặc dù có những thuận lợi, song vẫn có những khó khăn và những vấn đề đột xuất nảy sinh...

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự ủng hộ của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế... tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, có mặt khởi sắc ấn tượng.

Cả nước kiềm soát tốt dịch COVID-19; ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo các cân đối lớn; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, phù hợp tình hình; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh... Bên cạnh những thành tựu, có những vấn đề nảy sinh và cần tập trung khắc phục như: tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế; giải ngân vốn đầu tư công

Về các quan điểm định hướng và nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tinh thần chỉ đạo chung là tuyệt đối không được chủ quan và luôn luôn chủ động linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, giữ đúng nguyên tắc cơ bản, nhưng linh hoạt sáng tạo trong điều hành trong lãnh đạo chỉ đạo, biến nguy thành cơ tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương, nhất là phải triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng, các cấp. Tập trung vào quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp mà đã được xác định. Thông điệp chính là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn, giữ đúng nguyên tắc cơ bản nhưng linh hoạt sáng tạo trong tổ chức điều hành và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay./.