Sửa Luật Đất đai: Tạo đất cho du lịch

Nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, các luật sư, các lãnh đạo doanh nghiệp về việc tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kiến tạo hạ tầng du lịch trong Luật Đất đai (sửa đổi), sáng nay 19/10, Báo Đầu tư tổ chức Hội thảo khoa học “Sửa Luật đất đai: Tạo đất cho du lịch”.  

Theo các đại biểu, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu rất rõ về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2030 nâng tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%. Tuy nhiên, Điều 79 của dự thảo Luật Đất đai quy định 30 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, song lại vắng bóng các dự án phát triển du lịch, vui chơi, giải trí… khiến các nhà đầu tư còn băn khoăn. Hiện các đơn vị làm du lịch muốn có quỹ đất phát triển hạ tầng bắt buộc phải theo phương pháp thoả thuận với người dân hoặc đấu giá, đấu thầu khu đất với cơ quan nhà nước dẫn đến vừa mất chi phí và thời gian. Do đó, kiến nghị cần có cơ chế thông thoáng cho nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất và sớm đưa các dự án cho phát triển du lịch vào các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo 2 hình thức.

Thứ nhất, quy định chi tiết đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như dự thảo.

Thứ hai, dựa trên các quy định đã có, nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc đối với các dự án quan trọng cấp quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội; các dự án quan trọng cấp “nhà nước” thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng; các dự án quan trọng “cấp tỉnh” thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân, trong đó có thể cho phép kết hợp giữa dự án nhà ở hoặc khu đô thị mới với thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí hoặc thu hồi đất có quy mô trên 300ha trở lên để phát triển khu đô thị mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Công Kiên