Sắp ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức buổi Họp báo giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách sẽ được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023). 

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư trên cương vị người đứng đầu Đảng và trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thông qua nội dung sách, bạn đọc có thể có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

Bên cạnh đó, bạn đọc sẽ nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; nắm rõ những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Cuốn sách sẽ được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 – 2023), với 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa. Cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, không chỉ là những vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, những kinh nghiệm quý báu trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, mà còn là sự tập hợp, chọn lọc các ý kiến đánh giá của nhiều tầng lớp nhân dân, ý kiến của đại biểu Quốc hội và của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” của nước ta.

 

 

Thực hiện : Bích Liên Cao Hoàng