Rút BHXH một lần hay ở lại hệ thống là quyền của người lao động

Tại Phiên họp UBTVQH thứ 25, khi cho ý kiến dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo “nghiên cứu tích hợp, sử dụng những mặt tốt nhất của 2 phương án hưởng BHXH một lần để có một phương án tối ưu”. Tuy nhiên đến phiên họp UBTVQH thứ 26 sáng 20/9, Tờ trình của Chính phủ vẫn đưa ra hai phương án, không có sự thay đổi.

Điều này cho thấy đây là nội dung lớn và khó và nhạy cảm cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét, lấy ý kiến.

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị cần phải tiếp tục đánh giá tác động, cân nhắc kỹ lưỡng, bao quát đối với nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tham vấn công chúng rộng rãi hơn về các phương án dự kiến sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, cần hết sức lưu ý quan tâm việc tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là quy định về bảo hiểm xã hội một lần để thống nhất nhận thức về mục tiêu của chính sách.

Nhấn mạnh đây vấn đề lớn nhất trong sửa đổi Luật lần này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, để hạn chế bớt rút BHXH một lần có nhiều giải pháp, trong đó lớn nhất là việc giảm điều kiện thời gian đóng và hưởng bảo hiểm xã hội từ 20 xuống 15 năm như dự thảo Luật đã đề xuất.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội rút BHXH một lần hay ở lại hệ thống là quyền của người lao động. Do đó, việc sửa đổi Luật vẫn phải đảm bảo quyền này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng