Quảng Ninh: Xã Việt Dân - mô hình điểm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở

Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của toàn dân. Để nâng cao nhận thức trách nhiệm và vai trò từ cơ sở, xã Việt Dân của tỉnh Quảng Ninh là mô hình điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu.

Từ một xã thuần nông nhiều khó khăn, xã Việt Dân đã có nhiều bứt phá và trở thành xã đầu tiên đạt nông thôn mới kiểu mẫu trên cả nước, đời sống người dân tăng trưởng vượt bậc. Điều này đạt được trước hết nhờ sự đoàn kết, ổn định về an ninh trật tự, người dân có thể yên tâm làm ăn, xây dựng quê hương. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể của địa phương rất quan tâm tới những cá nhân về lại cộng đồng sau thời gian giam giữ cải tạo, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Nhờ vậy, tỉ lệ tái phạm tội thấp, giảm tỉ lệ tội phạm nói chung, góp phần đảm bảo bình yên, trật tự xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực PHẠM BÌNH MINH: “Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân cũng như thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.”

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đến các hoạt động bảo vệ an ninh toàn dân, lực lượng công an với vai trò nòng cốt ngày càng chính quy và hiện đại. Sự bền vững từ cơ sở là nền tảng vững chắc cho sự ổn định chung. 

Đỗ Minh