Quảng Ngãi: Phân bổ trên 326 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới miền núi

Sáng nay (5/4), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 22 để thông qua 15 Nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý là quyết định ưu tiên điều chỉnh vốn xây dựng nông thôn mới ở 5 huyện miền núi.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua việc điều chỉnh gần 433 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh từ nguồn kế hoạch vốn trung hạn phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để phân bổ cho 13 xã thuộc 5 huyện miền núi, tạo nguồn lực cho 13 xã miền núi này đạt các tiêu chí để được công nhận là xã nông thôn mới trong năm 2024 - 2025 với kinh phí được phân bổ đợt này là trên 326 tỷ đồng trong tổng số gần 433 tỷ.

Việc điều chuyển vốn xây dựng nông thôn mới sang tập trung cho các huyện miền núi lần này của tỉnh Quảng Ngãi được coi là cần thiết khi mà việc xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi gặp khó khăn, nhất là thiếu vốn để thực hiện. Kỳ họp cũng thông qua danh mục 388 dự án với tổng vốn gần 446 tỷ đồng được tỉnh Quảng Ngãi cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương của năm 2023 sang 2024.

 

Minh Huy