Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang: Phát huy trí tuệ tập thể hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội

Ngày mai, 07/09, sẽ diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhằm thảo luận về một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 Quốc hội sắp tới. Đây là Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ 2 trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để thảo luận về 6 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết.

Hội nghị sẽ thảo luận 6 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết, bao gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Các ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần này là cơ sở quan trọng để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chỉnh lý các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội, góp phần vào thành công, hiệu quả của kỳ họp.

Để có thêm thông tin trước hội nghị quan trọng này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang.

Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình!

 

Cao Hoàng