Phiên họp thứ ba Hội đồng khoa học của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp thứ ba, góp ý vào dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì Phiên họp.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định – Chủ tịch Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, kể từ khi thành lập đến nay, Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật” đã làm việc rất tích cực, huy động sự tham gia của các cơ quan trong khối nội chính, khối tư pháp và các cơ quan trong lĩnh vực xây dựng pháp luật tiến hành nghiên cứu các chuyên đề.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, với tinh thần tăng hàm lượng khoa học, trí tuệ, tính khả thi, Phiên họp nhằm lắng nghe ý kiến các thành viên Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Quy định trước khi hoàn thiện hồ sơ để trình Đảng đoàn Quốc hội.

Báo cáo những nội dung cơ bản của Dự thảo Quy định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Dự thảo được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung Báo cáo kết quả nghiên cứu; các mục đích, yêu cầu xây dựng Quy định; các văn kiện của Đảng và các văn bản pháp luật có liên quan về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan và các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại các Hội thảo, Tọa đàm.

Theo đó, bố cục của Quy định được thiết kế với 5 phần, 17 điều; xác định các nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, quy định về các hoạt động kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật; trách nhiệm kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật; trách nhiệm trong phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; về xử lý hành vi “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực và hành vi vi phạm khác trong công tác xây dựng pháp luật…

Tại Phiên họp các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm như: Bố cục của dự thảo; Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các hành vi “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng;…

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, Tổ biên tập, Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu hợp lý, xác đáng các ý kiến góp ý tại Phiên họp để hoàn thiện Dự thảo, đặc biệt, cần lưu ý tiếp thu hoàn thiện để làm rõ thêm cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và sự cần thiết phải ra đời Quy định; về nguyên tắc cơ bản; các hành vi “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực.

Khánh Hoàng