Nông nghiệp Việt Nam: Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Loại bỏ những quy định gây trở ngại thị trường

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đang trình Quốc hội nhận được nhiều sự quan tâm. các đại biểu Quốc hội cho rằng, để Hợp tác xã phát huy đúng vị thế và lợi thế vốn có, cần hoàn thiện quy định về huy động, phát triển thành viên; loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững.

Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của ĐBQH là huy động vốn cho các HTX phát triển. Theo các đại biểu, vấn đề vướng nhất hiện nay là không phân biệt rõ thế nào là lợi ích, thế nào là lợi nhuận nên hợp tác xã không huy động được vốn. Đây là rào cản lớn nhất khiến hợp tác xã khó phát triển trong giai đoạn vừa qua.

Trong khi đó, Dự thảo Luật HTX sửa đổi bổ sung quy định về Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoặc tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn.

Có thể thấy nội dung đưa ra tại Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã nhận định “đúng” và “trúng” những vấn đề đang tồn tại trong Luật hiện hành. Thực tế thời gian qua cho thấy, giữa bối cảnh nông sản gặp khó khăn về tiêu thụ, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, để thoát khỏi khó khăn người dân cần tăng cường liên kết, tham gia hợp tác xã. Dù vậy hiện nay nhiều hợp tác xã kinh doanh không hiệu quả khiến nông dân chưa mặn mà. 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đầu tư vốn cho kinh tế tập thể, hỗ trợ, định hướng mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững cho các hợp tác xã phải được tăng cường hơn để thay chiếc áo cũ kỹ về tư duy kinh tế hợp tác xã. Hợp tác xã kiểu mới phải là Hợp tác xã năng động, tự chủ, giúp cho xã viên thật sự được hưởng lợi. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan