Những sự kiện chính trị Việt Nam nổi bật 2021

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân cả nước, Việt Nam đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và cuộc sống người dân.

ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Đầu năm 2021, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, gần 1.600 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu Đảng viên đã bầu ra 200 ủy viên chính thức và dự khuyết Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 13 của Đảng xác định “khát vọng phát triển đất nước” phồn vinh, hạnh phúc; đề ra mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đại hội 13 đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gồm: Thể chế; Nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và Hệ thống kết cấu hạ tầng.

CUỘC BẦU CỬ CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ: PHÁT HUY SỨC MẠNH TỪ LÒNG DÂN

Tháng 5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; bầu ra 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 70 triệu cử tri đi bầu tại 84.767 khu vực bỏ phiếu (bằng 99,6% cử tri). Đây cũng là cuộc bầu cử chưa từng có trong lịch sử, diễn ra trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19. Cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp, là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, những giá trị cơ bản làm nên sức mạnh Việt Nam, càng được trỗi dậy, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV: KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP, HỨA HẸN THÀNH CÔNG

Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng và cuộc bầu cử, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước; đống chí Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ. Với việc bầu, phê chuẩn, kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Kỳ họp đầu tiên thành công như mong đợi, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV; tạo thêm niềm tin, động lực lớn để tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong cả nhiệm kỳ.

Mời Quý khán giả cùng Truyền hình Quốc hội thảo luận với các diễn giả về các sự kiện quan trọng của năm 2021!

Xuân Dần