Nhiều lợi ích khi thống nhất trung tâm y tế huyện thuộc UBND huyện

Lựa chọn mô hình trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở y tế hay UBND huyện vốn là vấn đề được quan tâm trong suốt quá trình giám sát và thảo luận. Phương án cuối cùng nêu tại Nghị quyết được xem là mấu chốt để giải quyết những vướng mắc, tồn tại về mô hình tổ chức và cơ chế quản lý đối với mạng lưới y tế cơ sở cả nước. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, THQHVN đã ghi nhận các ý kiến của các đơn vị y tế cơ sở về nội dung này.

Từng là một điểm nóng trong đợt bùng phát dịch Covid-19, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũng trải qua những khó khăn về huy động nguồn nhân lực y tế cho công tác phòng chống dịch. Bởi trong bối cảnh cấp bách nhưng việc huy động này chỉ được thực hiện khi UBND huyện có văn bản đề xuất với Sở Y tế tỉnh.

Đưa Trung tâm Y tế về huyện quản lý để tạo sự thống nhất đồng bộ về công tác quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở, phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị cho phát triển của sự nghiệp y tế, đặc biệt là sự nghiệp y tế cơ sở và y tế dự phòng. Mô hình này có rất nhiều cái thuận lợi đó là rút gọn được cái đầu mối quản lý, tiết kiệm được nguồn nhân lực cũng như về tài chính.

Còn với Hà Nội, cơ sở y tế cho rằng việc giao cho UBND quận, huyện quản lý cũng có thể kỳ vọng được đầu tư cơ sở vật chất tốt hơn.

Không chỉ việc thống nhất mô hình quản lý Trung tâm y tế quận, mà các giải pháp được đưa ra tại Nghị quyết chính là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, cơ chế quản lý về y tế; đảm bảo phát triển “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng”; Hướng tới xây dựng và phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Tiến Dũng