Nhiều bất cập trong hoạt động công chứng hiện hành

Để chuẩn bị cho phiên giải trình của Uỷ ban Pháp luật về “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng”, sáng nay Đoàn khảo sát của Uỷ ban Pháp luật đã làm việc với Sở Tư pháp và một số cơ quan, tổ chức có liên quan của thành phố Hà Nội về nội dung này.

Đến nay thành phố Hà Nội có 122 tổ chức hành nghề công chứng tại 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên chất lượng và tính chuyên nghiệp chưa cao; còn hiện tượng một số tổ chức hành nghề công chứng do quá chú trọng đến việc thu hút khách hàng nên giản đơn trong trình tự, thủ tục công chứng. Có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh của một số Văn phòng công chứng, thậm chí vi phạm quy định pháp luật công chứng khi tổ chức hành nghề công chứng mở nhiều địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở. Một số ý kiến cho rằng, cần phải có chế tài mạnh mẽ trong xử lý vấn đề này để tránh làm phát sinh các giao dịch không đảm bảo giá trị pháp lý.

Mặt khác, một số ý kiến cho biết, do quy định của pháp luật, hiện có tình trạng có địa phương, khu vực tập trung quá nhiều tổ chức hành nghề công chứng nhưng có địa phương lại quá ít, không đảm bảo chất lượng của hoạt động công chứng.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, các ý kiến sẽ củng cố thêm cơ sở, căn cứ cho phiên giải trình của Uỷ ban về “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng”; nhằm mục đích chuẩn bị “từ sớm, từ xa” phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng và các quy định liên quan đến công chứng tại các dự thảo sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Dương Dung – Vũ Hiếu