Nhà khoa học vừa nghiên cứu, vừa phải tự đi đặt hàng

Sáng nay 29/11, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có buổi giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ” tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế 02 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nghiên cứu về điều khiển số và kỹ thuật hệ thống; nghiên cứu khoa hoc và triển khai ứng ụng trong lĩnh vực công nghệ vật liệu polyme và compozit phục vụ cho các ngành kinh tế - kỹ thuật. Hiện quá trình triển khai hoạt động 02 phòng thí nghiệm còn nhiều khó khăn về kinh phí duy tu, bảo trì các trang thiết bị, máy móc hoạt động 15 năm và chế độ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực tham gia nghiên cứu còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát cho biết, cả nước hiện có 16 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hoạt động tích cực đối với sự phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, một số dự án khi được đầu tư nghiên cứu hoàn thiện thì các nhà khoa học phải tự tìm đối tác đầu tư cho dự án.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng mong muốn các nhà Khoa học 02 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại TPHCM tiếp tục nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp khoa học nước nhà. Đoàn giám sát sẽ ghi nhận các đề xuất bổ sung vào báo cáo thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Quang Duy Tăng Sắc