Ngân hàng Nhà nước đề xuất ban hành 06 văn bản quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Sáng 7/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá 15. Liên quan đến Luật các Tổ chức tín dụng 2024 được thông qua vào kỳ họp bất thường lần thứ 5, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đã trình bày tham luận về công tác triển khai Luật này. Theo Phó thống đốc, NHNN đã đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai thi hành Luật Các Tổ chức Tín dụng (TCTD) năm 2024.

Báo cáo tham luận về công tác triển khai Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn cho biết, Luật các TCTD 2024 đi vào thực thi sẽ giúp xử lý những vướng mắc, bất cập của Luật Các TCTD hiện hành, tăng cường việc tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của TCTD, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời luật hóa một số quy định về xử lý nợ xấu của các TCTD. Về việc xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD, NHNN đã phối hợp với Bộ Tư pháp để xuất, xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết.

Hiện NHNN đang đề xuất ban hành 06 văn bản quy định chi tiết. Với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn, thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết rất gấp. Vì vậy theo NHNN, rất cần có sự phối hợp tham gia tích cực của các Bộ, ngành liên quan. NHNN đã đề xuất Bộ Tư pháp xem xét trong việc áp dụng thủ tục ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!