Nà Sự - Điểm dừng chân hấp dẫn ở cực Tây Tổ quốc

Nậm Pồ là huyện biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, cũng là tỉnh khó khăn nhất của cả nước. Song không thể cứ mặc cảm mãi với cái nghèo, huyện Nậm Pồ đã quyết tâm xây dựng những điểm sáng về xoá đoá giảm nghèo, trong đó, phát triển du lịch cộng đồng tại bản Nà Sự, xã Chà Nưa được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ huyện.

Ít ai nghĩ rằng chỉ mới cách đây 4 tháng Nà Sự vẫn là một bản thuần nông và bà con nhân dân trên địa bàn thì chỉ quen với việc trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn. 4 tháng trước, từ quyết tâm của tập thể huyện ủy Nậm Pồ, với sự đồng lòng của bà con nhân dân trên địa bàn, những viên đá sỏi đầu tiên tạo cảnh quan đã bắt đầu, những cọn nước ven suối đã được dựng lên.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Hoàng Hà