Luật lệ chồng chéo là thách thức cho cán bộ thực thi công vụ

Sáng 8/6, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho biết, muốn nền công vụ quốc gia hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì hệ thống luật lệ, quy trình cần rõ ràng, đầy đủ và đồng bộ. Qua hai ngày chất vấn, ông thấy hệ thống luật lệ, quy trình, thể chế còn nhiều vấn đề.

Theo báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Chính phủ, quy định pháp luật trong một số lĩnh vực vẫn chưa được sửa đổi, hoàn thiện kịp thời, xử lý triệt để phân công, phân quyền. Thực trạng này đã gây khó khăn đến sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời là một thách thức cho cán bộ, công chức khi thực thi công vụ. Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ có giải pháp căn cơ nào trong việc hoàn thiện thể chế luật lệ thời gian tới?

Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề hoàn thiện thể chế. Mỗi tháng Chính phủ đều họp chuyên đề bàn về thể chế, từ khâu đề xuất, quyết định văn bản pháp luật đến chất lượng thể chế. Đồng thời, Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp khác như nâng cao chất lượng thẩm định, thực hiện nghiêm quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, phản biện, nhất là lắng nghe dư luận xã hội. Với những giải pháp như vậy, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sẽ thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!