Lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí như thế nào là chặt chẽ?

Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), các đại biểu quốc hội cho rằng dự thảo luật cần tập trung quy định chặt chẽ việc chỉ định thầu, bởi, dự án dầu khí là một dự án đặc thù, không giống với các dự án thông thường.

Một trong những điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia dự thầu dự án dầu khí là đã hoặc đang tham gia tối thiểu hai hợp đồng dầu khí. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân không thỏa mãn điều kiện này thì phải liên danh với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để tham gia dự thầu. Một số đại biểu đề nghị, rà soát kỹ quy định này, bởi dầu khí là một tài nguyên quý giá, quan trọng của đất nước.

Ông TẠ ĐÌNH THI, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Cần quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng dầu khí tránh chồng chéo, nhầm lẫn bởi bản chất việc lựa chọn nhà thầu dầu khí là lựa chọn nhà đầu tư cho dự án dầu khí và dự án có tính chất đặc thù riêng và không giống các dự án thông thường.”

Ông NGUYỄN VĂN AN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: "Điều kiện tham gia đấu thầu ở điều các ứng cử viên phải, đã tham gia tối thiểu 2 hợp đồng dầu khí. Ta sẽ chọn đối tác cũ, không mở đối tác mới, có ràng buộc gì không?

Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định về: phương pháp và tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu; hủy thầu; xử lý tình huống lựa chọn nhà thầu; cấm tham gia dự thầu trong hoạt động dầu khí và các nội dung khác có liên quan. Đồng thời, chú trọng quy định liên quan đến chỉ định thầu.

Ông HOÀNG VĂN CƯỜNG, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Trong lĩnh vực khai thác dầu khí, khả năng chỉ định thầu là rất cao, không như hàng hoá bình thường. Nhiều lô dầu không ai muốn khai thác, không phải ai cũng khai thác được nên chỉ định thầu rất cao. Ngay kể cả mỏ khai thác mới ở những vùng không thuận lợi là không dễ. Chỉ định thầu là nhiều. Nên trong phần quy định chỉ định thầu phải kỹ hơn. Đặc biệt, có 2 lĩnh vực đáng được ưu tiên trong chỉ định thầu, là PVN, thứ 2 là những nhà đầu tư đã từng khai thác, có hiệu quả, có kinh nghiêm trong quá trình hợp tác với Việt Nam.”

Theo các đại biểu, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong trường hợp lô dầu khí không nằm trong kế hoạch đấu thầu, quy định như vậy là không chặt chẽ.

Ông PHẠM ĐỨC ẤN, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí theo hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong trường hợp lô dầu khí không nằm trong kế hoạch đấu thầu. Nói thế này không đảm bảo tính chặt chẽ. Không đưa vào kế hoạch đấu thầu thì thành ra được chỉ định thầu.”

Đối với việc nhà đầu tư dầu khí lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí, đại biểu đề nghị quy định cụ thể những nội dung mang tính nguyên tắc cơ bản về việc nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí, không phân biệt quốc tịch của nhà đầu tư hay nguồn vốn thực hiện dự án. Trường hợp PVN và doanh nghiệp 100% vốn của PVN đồng thời là nhà đầu tư dầu khí thì việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.