Indonesia triển khai chính sách thị thực vàng phát triển kinh tế

Nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, Bộ Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư của Indonesia cho biết, nước này sẽ ban hành chính sách thị thực vàng trong tháng 8 này.

Theo chính sách thị thực vàng, các công ty muốn có thị thực vàng phải đầu tư thực tế ít nhất 50 triệu USD, trong khi các cá nhân phải mua trái phiếu chính phủ với giá trị tối thiểu là 350.000 USD. Những người nộp đơn đủ điều kiện có thể nhận được thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị từ 5 - 10 năm. Sau đó, họ có thể tiến hành kinh doanh và các hoạt động khác ở Indonesia. Ngoài việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, chính sách thị thực vàng sẽ nhắm tới bộ phận trí thức nước ngoài, bao gồm các nhà nghiên cứu từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Chính phủ Indonesia kỳ vọng chính sách này về lâu dài sẽ có lợi cho đất nước. 

Q.T