Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ chưa thông qua quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Hôm nay (11/7), Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên bế mạc với phần thông qua các dự thảo nghị quyết. Trong đó, dự thảo nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã không được thông qua.

Sau khi thư ký kỳ họp trình bày về dự thảo nghị quyết và xin ý kiến đại biểu về các nội dung của dự thảo, đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường đã góp ý về quy mô dân số, trục phát triển giao thông, cùng 1 số đề nghị về quy hoạch hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng du lịch.

Sau khi nghe giải đáp của Sở và giải trình của UBND, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, cho rằng những số liệu chưa chuẩn, không chỉ kỹ thuật mà còn là quan điểm phát triển. Ông đề nghị UBND thành phố tiếp tục tu chỉnh hết các sai sót và phải thông qua Ban Thường vụ trước khi trình HĐND thành phố thông qua vào lần sau…

Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí không thông qua dự thảo nghị quyết về quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Công Tràng -

Chí Điển