Góc nhìn hôm nay: Tạo sinh kế khi thu hồi đất

Khi sửa Luật đất đai, Nhà nước phải hỗ trợ người dân bị thu hồi đất có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống. Và đây là quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua sáng 18.1.2024, đã thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với người có đất bị thu hồi. Quan điểm này của Đại biểu Hoàng Văn Cường-đoàn Hà Nội và cũng là Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thể hiện, khi bấm nút thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), đã nhận được đồng tình cao.

Phương án hỗ trợ tạo việc làm tốt nhất, bền vững nhất, là phải tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Do vậy, theo Đại biểu Cường, nếu thu hồi đất đang là nhà xưởng sản xuất kinh doanh thì phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng phải bố trí quỹ đất phù hợp, để tạo lập mặt bằng mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ấy. Chứ không phải yêu cầu người bị thu hồi đất nhận một mảnh đất vừa xa khu dân cư, vừa xa đường giao thông và tất nhiên sẽ khó bề làm ăn, để đảm bảo cuộc sống hàng ngày.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Ngọc Dũng -

Phương Thảo