Góc nhìn hôm nay: “Siết” trình tự thu hồi đất đai

Sáng 3/11/2022, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)- đây vốn là bộ luật có tác động sâu sắc đến toàn xã hội. Khoảng 80% khiếu nại, tố cáo đều liên quan đến trình tự thủ tục thu hồi đất đai chưa minh bạch, chưa công khai, khiến người dân bị “tù mù” thông tin và phải miễn cưỡng thực hiện, dẫn đến khiếu nại tố cáo.

Về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng (Điều 86), theo một số đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật chưa cụ thể các điều kiện, tiêu chí, phân biệt rõ giữa dự án nào mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng và dự án nào cho mục đích kinh tế đơn thuần.

Việc đánh giá điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, lại gây khó khăn cho các bên thực hiện là Nhà nước và người dân), vì không có tiêu chí cụ thể. Bên cạnh đó, việc di chuyển chỗ ở luôn gây xáo trộn về đời sống của người dân (kể cả vật chất lẫn tinh thần). Có những thiệt hại hữu hình như: nhà ở, đất đai, ruộng vườn… cùng những thiệt hại vô hình như: Tâm lý an cư, các mối quan hệ trong cuộc sống, làm ăn, sản xuất kinh doanh mà người dân đã tạo lập từ bấy lâu, không phải một sớm-một chiều mà có được như nơi ở cũ. Đây cũng là những yếu tố phải phân tích kỹ để bổ sung vào dự thảo Luật, theo hướng cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện. Nếu không, sẽ còn xuất hiện những Khung công nghệ cao hay đô thị mới Thủ Thiêm, mà đến nay sau gần 20-30 năm vẫn chưa giải quyết xong.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng