Góc nhìn hôm nay: Không để căn cước gắn chíp "ngủ yên”

Ủy ban Quốc phòng và An ninh mới đây đã tổ chức đoàn khảo sát thực tế và làm việc với UBND các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, để thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Qua khảo sát cho thấy, việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn nhiều vướng mắc, thiếu từ thiết bị đọc dữ liệu của thẻ Căn cước công dân gắn chíp, cho đến thiếu dữ liệu tích hợp về công dân, dẫn đến nhiều địa phương và ngành dọc, vẫn yêu cầu người dân xác nhận cư trú, thì mới giải quyết thủ tục hành chính.  

Cần biết là từ ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu giấy đã không còn được sử dụng nữa. Ai cũng nghĩ đã bỏ sổ hộ khẩu là sẽ bớt phiền hà, khi các cơ quan chức năng chuyển sang quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã được tích hợp ở căn cước công dân gắn chíp. Nhưng, thực tế lại không được như vậy. Ngay từ đầu năm 2023 cho đến nay, người dân đã bị yêu cầu phải có Giấy xác nhận cư trú thì mới được giải quyết hồ sơ về đất đai, ngân hàng, kết hôn hay khai tử, mặc dù Thủ tướng đã yêu cầu không được thêm thủ tục này. Vậy là thẻ Căn cước công dân gắn chíp, đã buộc phải "ngủ yên".  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng