Dốc toàn lực cho việc xây dựng Luật Đất đai

Tiếp tục chương trình phiên họp 25, sáng nay 25/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần tập trung dốc toàn lực để hoàn thiện dự luật sao cho đồng bộ, tạo sự thống nhất để phát triển đất nước.

Dẫn chứng từ khảo sát thực tiễn thi hành pháp luật về đất đai gắn với hoạt động đầu tư kinh doanh, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, chính sách, pháp luật về đất đai vẫn còn những hạn chế, bất cập. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa đảm bảo tính đồng bộ giữa các luật liên quan.

Phát biểu thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây là dự luật quan trọng nếu không xử lý được những điểm nghẽn này sẽ làm cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, Luật Đất đai (sửa đổi) đã qua 2 lần lấy ý kiến và chuẩn bị cho ý kiến lần 3 tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới nhưng đến nay ở nhiều nội dung Chính phủ vẫn chưa có quan điểm cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần tập trung dốc toàn lực để hoàn thiện dự luật sao cho đồng bộ, tạo sự thống nhất để phát triển đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam