Điểm mù giao thông: Sướng tay ga ra ngay mương nước

Hậu quả của việc sướng tay ga là một thanh niên lao vào thành cầu còn một thanh niên bay thẳng xuống mương nước với lực đâm rất mạnh. Vượt nhanh và không nhìn thấy ô tô đang rẽ chuyển hướng để lên cầu, cho đến khi nhận ra điều gì đó sai sai thì thanh niên cầm lái cũng đã không còn cơ hội để dừng xe.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Huy