Đề nghị TPHCM chủ động, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tình trạng giải ngân còn chậm chưa đạt chỉ tiêu đề ra; việc xác định, cân đối nguồn vốn chưa sát với thực tế nên phải bổ sung nhiều lần; nhiều dự án đã được bố trí vốn trong giai đoạn trước nhưng không được chuyển tiếp dẫn đến sử dụng nguồn vốn không hiệu quả. Đặc biệt, có nhiều dự án kéo dài trong nhiều kỳ vẫn chưa hoàn thành. Đây là một số những tồn tại, khó khăn đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra tại buổi giám sát chuyên đề về đầu tư công trong kỳ họp thứ X, HĐND TPHCM chiều 11/7.

Với việc xác định, chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại trong công tác đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đại biểu đề nghị cần rà soát kỹ, chặt chẽ các dự án đầu tư đã được phê duyệt trên địa bàn. Dự án nào không đảm bảo cần mạnh dạn tạm ngưng để ưu tiên nguồn vốn cho các dự án khả thi khác.

Theo đại biểu, hiện tỷ lệ vốn đầu tư công dành cho các lĩnh vực y tế - văn hoá - thể thao còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Ngoài những nguyên nhân khách quan, cũng có nguyên nhân chủ quan khi thành phố chưa có sự chủ động, ráo riết thực hiện.

Đại biểu đề nghị, bên cạnh khắc phục những tồn tại trong công tác đầu tư công thời gian qua, thành phố cần có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện dự án. Đặc biệt, khẩn trương triển khai những cơ chế, chính sách đã được cho phép trong Nghị quyết 98 để gỡ vướng, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy tiến độ dự án, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công như mục tiêu đã đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân -

Phạm Tiến