Chương trình lương thực thế giới gia hạn hỗ trợ lương thực cho Triều Tiên

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã gia hạn kế hoạch hỗ trợ lương thực cho Triều Tiên đến hết năm 2024, tức thêm 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Bản sửa đổi kéo dài thời hạn một năm đối với Triều Tiên được công bố trên website của tổ chức này. Theo đó, số tiền ngân sách cho dự án trong năm 2024 cũng tăng lên 247,7 triệu USD từ mức 214,9 triệu USD. Kế hoạch hỗ trợ bổ sung dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 5,2 triệu người Triều Tiên. Chương trình Lương thực thế giới cho biết bản sửa đổi sẽ cho phép cơ quan này tiếp tục hoạt động sau khi nhân viên quốc tế quay trở lại Triều Tiên để đánh giá tình hình an ninh lương thực của nước này và thực hiện chương trình hỗ trợ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Q.T