Chậm giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Cuối giờ sáng 5/3, đoàn Giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách Tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và một số Nghị quyết của Quốc hộị về một số công trình trọng điểm Quốc gia” do chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã khảo sát hiện trường tại Dự án cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu. Một trong những vấn đề đoàn giám sát quan tâm đặc biệt đó là việc giải phóng mặt bằng cho dự án.

Tại dự án cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu, việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn Thanh phố Biên Hoà- Vũng Tàu vẫn chưa có sẵn khu tái định cư.

Đối với dự án đường cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Quốc hội xem xet, chấp thuận chủ trương bố trí tái định cư qua địa bàn thành phố Biên Hoà vào khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.  

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Thanh Nga -

Ngọc Tuấn