Bộ Y tế Đề xuất công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cũng đã tiến hành các thủ tục để ban hành theo thẩm quyền Quyết định điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới chứa virus Corona gây ra (Covid-19) từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm soát, hướng dẫn giám sát, điều trị liên quan đến Covid-19  để các địa phương thực hiện khi công bố hết dịch Covid-19 nhóm A. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam