Bộ Tài chính: Tăng giá dịch vụ công là "công bằng"

Sáng nay (11/11), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, vấn đề phân loại rõ nhiệm vụ, kế hoạch được giao và cho phép tăng giá dịch vụ công nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Một trong những điểm mới của Nghị định số 60 năm 2021 của Chính phủ đó là tách bạch riêng các nhiệm vụ của Nhà nước giao với việc các đơn vị triển khai kế hoạch bằng nguồn lực tài chính của mình.

Bên cạnh đó, Nghị định 60 cũng quy định rõ về cơ chế giá cung cấp dịch vụ. Trước đây, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thì giá dịch vụ chưa được tính đủ chi phí, dẫn đến thực tế là các đơn vị không đủ bù đắp các chi phí cần thiết. Do đó, Nghị định 60 cũng tạo điều kiện cho các đơn vị tăng thu, tiết kiệm chi, tiến tới giao quyền tự chủ nhiều hơn khi nguồn lực tài chính đủ mạnh.

Đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng, bên cạnh việc cân đối nguồn lực và giải quyết bài toán lao động thì việc tăng giá dịch vụ công cũng phải đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực hiện : Tuấn Anh Quang Ngọc