Bắc Ninh: Trên 80% đơn thư liên quan đến khiếu kiện đất đai

Một số vụ việc giải quyết chậm, có vụ việc chưa thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao. Việc tổ chức thực hiện các nội dung quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, nhất là việc xử lý vi phạm về đất đai, kỷ luật cán bộ có sai phạm.

Tại buổi làm việc, một số đại biểu cho rằng cùng với sự phát triển nóng của Bắc Ninh vấn đề khiếu nại, tố cáo về đất đai  cũng ngày càng tăng và phức tạp, trong khi đó hiện nay vướng mắc trong Luật đất đai vẫn chưa được giải quyết, điều này dẫn đến có những cuộc tiếp dân gần như 100% các vụ việc liên quan đến đất đai. Đại biểu kiến nghị Quốc hội cần sớm sửa Luật đất đai.

Ông NGUYỄN ĐÌNH LỢI - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Chúng ta cần có giải pháp căn cơ muốn giảm khiếu kiện phải sửa luật đất đai, hiện đang, sai muôn hình muôn vẻ, giao đất trái thẩm quyền cũng có, ông thôn không có thẩm quyền nhưng lại giao bán nhiều nhất, lợi dụng dồn điền đổi thửa..”

Ông HOÀNG BÁ HUY - Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn: “Theo chương trình văn bản pháp luật của Quốc hội cũng mong muốn sửa theo hướng hiện chúng ta đang vướng câu chuyến vấn đề lấn chiếm đất đai trên địa bàn, nếu không có cơ chế thì xử lý phức tạp.“

Cho rằng việc thực hiện quyết định, kết luận sau giải quyết khiếu nại, tố cáo còn gặp khó khăn, tiến độ chậm, nhất là thực hiện việc xử lý các sai phạm về đất đai của nhiều năm về trước... Đại biểu để nghị cần rà soát lại các vụ việc và báo cáo với lãnh đạo tỉnh để có hướng xử lý, tránh để tồn đọng kéo dài.

Bà TRẦN THỊ HẰNG - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh: Đề nghị có sự rà soát thường xuyên và cơ quan ban hành kết luận nhất là Văn phòng Ủy ban cũng phải tham mưu cho Ủy ban thường xuyên đôn đốc, có vụ việc chúng tôi viết rất là khó liên quan đến thể chế nhưng chúng ta cũng phải rà soát và phản hồi lại để có cách tháo gỡ

Ông NGÔ TÂN PHƯỢNG - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Đề nghị với thanh tra trong quá trình triển khai thực hiện các kết luận thanh tra nhưng trong quá trình rà soát lại thì bao nhiêu nội dung chưa thực hiện được, vướng mắc ở đâu để cùng tháo gỡ.

Một số đại biểu cũng yêu cầu thanh tra tỉnh cần có giải pháp cụ thể để khắc phục kịp thời những hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Đoàn giám sát đã chỉ ra.

Ngoài ra tập trung tham mưu UBND tỉnh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giao kiểm tra, xác minh đề xuất giải quyết, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện : Dương Dung Diệu Huyền Vũ Hiếu