6 tháng đầu năm, các chỉ số kinh tế phục hồi khả quan

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu của ngành công thương tiếp tục hồi phục với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kịch bản đề ra và đồng đều trên tất cả các ngành, lĩnh vực góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Công Thương được tổ chức sáng 14/7. 

Theo đó, sản xuất công nghiệp, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn nền kinh tế và cả cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. 

Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch ước đạt hơn 371,3 tỉ USD. Có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 58,3%.

Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2022, ngành công thương tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01, 02 và chương trình phục hồi kinh tế, các chương trình hành động và các đề án phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn cung cầu các nguyên liệu là đầu vào của nền kinh tế. 

Đồng thời, ngành cũng ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu, giá cả, trong đó sẽ  theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong điều hành giá, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng, đầu cơ, thao túng giá... 

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh