Y tế tư nhân không được tăng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19

Bộ Y tế vừa có Công văn yêu cầu các cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến thực hiện xét nghiệm; cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19.

Bộ Y tế vừa có Công văn số 1157 về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, yêu cầu các cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến thực hiện xét nghiệm; cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ, bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí. Riêng với các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm, đồng thời, phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định. Sở Y tế các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có)./.