Ý kiến cử tri về huy động, quản lý nguồn lực phòng, chống dịch: "Đại dịch vất vả 1 thì khi đại dịch đi qua vất vả gấp 2"

Theo dõi phiên thảo luận của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, cử tri đánh giá cao kết quả huy động nguồn lực và ngăn chặn dịch hiệu quả.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu ra những khó khăn, bất cập từ thực tế như tình trạng thiếu vật tư y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Duy Hòa