Xử lý dứt điểm các sai phạm ở khu công nghệ sinh học Đồng Nai

Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện Chính sách Pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 đã có buổi kiểm tra tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai và ghi nhận về các sai phạm, đầu tư kém hiệu quả tại đây. Ngay sau đó, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đã có chuyến thực địa hiện trạng dự án này.

Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có diện tích gần 210 hecta, do Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án này đang trong diện bị thanh tra, kiểm tra về các sai phạm, đầu tư kém hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Sơn