Xử lý bất cập các dự án BOT

Những bất cập đối với các dự án BOT, trong đó, những vướng mắc do cả khách quan và chủ quan dẫn đến các dự án BOT thua lỗ, kém hiệu quả, hay khó thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông là các vấn đề được đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên chất vấn tư lệnh ngành GTVT.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!