Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc quy định Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Sáng 18/01, tại Phiên họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo một số nội dung lớn xin ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Báo cáo một số nội dung lớn xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, qua chỉnh lý bước đầu, dự thảo Luật còn 97 điều, giảm 01 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, bỏ 02 điều là Điều 70 về Huy hiệu và Điều 94 về Khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng, bổ sung 01 điều về quy định chuyển tiếp. Dự thảo cũng đã bổ sung đối tượng được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, nêu rõ về đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, bổ sung tiêu chuẩn cá nhân được nhận “Giải thưởng Nhà nước”, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”. 

Đối với một số vấn đề lớn, báo cáo cho biết: Về việc bổ sung danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu” tại Điều 26, Thường trực Ủy ban Xã hội dự kiến chỉnh lý theo hướng đổi tên thành: Danh hiệu “Xã, Phường, Thị trấn tiêu biểu”, quy định phạm vi dẫn đầu trong cấp huyện và bổ sung quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với danh hiệu này. Về việc bổ sung “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (tại Điều 51 và Điều 55), do đây là vấn đề này rất nhạy cảm, ý kiến còn rất khác nhau, Thường trực Ủy ban Xã hội kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý. 

Về vấn đề tổng kết khen thưởng thành tích kháng chiến, tại dự thảo Luật, Chính phủ trình Quốc hội quy định Nhà nước tiếp tục xem xét và thực hiện việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến cho những cá nhân, tập thể, gia đình, địa phương và cơ sở có công lao, thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ giữ như quy định của luật hiện hành và hoàn thành việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ cho việc hoàn thiện quy định của dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Về vấn đề khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, trong dự thảo Luật, Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai đã bổ sung quy định về thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thẩm quyền của Tổng Thư ký Quốc hội, bổ sung đại diện lãnh đạo Quốc hội vào thành phần của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thực hiện : Diệu Huyền Như Thảo Quang Sỹ Vũ Hiếu

quảng cáo