Xem xét phương án xử lý dứt điểm dự án Đạm Ninh Bình và Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Sáng 07/08, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý một số tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Xem xét phương án xử lý Dự án Đạm Ninh Bình và Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước báo cáo dự án Đạm Ninh Bình và dự án tàu thủy Dung Quất.

Đối với dự án Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề xuất một số giải pháp xử lý đó là: Tái cơ cấu nợ vay; phá sản doanh nghiệp; bán toàn bộ doanh nghiệp. Trên cơ sở tính toán các phương án, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề xuất lựa chọn phương án tái cơ cấu nợ vay để bảo đảm giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng phương án này là hợp lý. Tuy nhiên cần phải đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi một số quy định, cũng như có sự đồng thuận của các bên liên quan.

Đối với Nhà máy đóng tàu Dung Quất,  tại thời điểm bàn giao công ty DQS đã mất khả năng thanh toán, lâm vào tình trạng phá sản… Sau khi DQS chuyển về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVN đã đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng để hỗ trợ thanh toán các khoản nợ vay, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, tài chính, sản xuất… Tuy nhiên, hiện nay, dự án DQS vẫn còn nhiều tồn tại như: Vẫn còn tranh chấp hợp đồng, số nợ phải trả lớn, vốn chủ sở hữu âm.

Đối với dự án này, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất phương án bán đấu giá công ty, xử lý tài chính, tài sản; phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tái cơ cấu lại hoạt động của DQS, tái cơ cấu tài chính, tài sản của doanh nghiệp,…

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, phương án tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh và tiến tới tái cơ cấu lại hoạt động doanh nghiệp là phù hợp nhất.

Sau khi nghe báo cáo cũng như ý kiến phát biểu của các bên có liên quan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện các bộ, ngành đã cho ý kiến đối với các phương án đã đề xuất nhằm xử lý 2 dự án Đạm Ninh Bình và Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tiếp thu, bổ sung, làm rõ tính khả thi của các phương án được chọn để hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thực hiện : Trần Tiến Vũ Hiếu