Từ 5/5: Xe không dán thẻ ETC không vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo thông tin từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam, sau ngày 5/5, xe không có đủ điều kiện thu phí không dừng sẽ không được lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trước khi thực hiện thí điểm, Tổng cục Đường bộ sẽ tuyên truyền trong 4 tháng để người dân chuẩn bị, dán thẻ ETC để lưu thông trong thời gian từ nay đến hết quý I/2022. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về xử phạt nghiêm xe không đủ điều kiện đi vào làn không dừng theo Nghị định 100. 

Sau khi thí điểm thu phí tự động hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có thể sẽ thêm nhiều tuyến đường và trạm thu phí khác áp dụng toàn bộ hình thức thu phí tự động này, để hạn chế dùng tiền mặt.