Xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Dự và phát biểu tại lễ Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 tại Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Yên Bái tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, hiện thực hóa mục tiêu “trở thành tỉnh khá của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu khi về thăm Yên Bái 65 năm trước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái đã đạt được những năm qua. Trong đó, sau nửa nhiệm kỳ, tỉnh đã đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu để ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, 65 tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến được tuyên duyên ngày hôm nay đã mang đến những câu chuyện đẹp, hành động đẹp rất sinh động về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến, ý chí quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tập trung cao độ để phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường liên kết vùng, phấn đấu phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ theo mục tiêu Nghị quyết số 11 năm 2022 của Bộ Chính trị. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với tư duy đột phá, cách làm sáng tạo, năng động của thế hệ cán bộ cùng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân Yên Bái; kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ và 33 năm tái lập tỉnh, Yên Bái sẽ đạt được nhiều thành công mới, sẽ là một điểm sáng phát triển hài hòa bản sắc và hạnh phúc của vùng Tây Bắc.

Trước đó, vào sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia lễ đài sân vận động, tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Nơi đây ngày 25/9/1958 Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Anh Đức