"3 chủ động - 3 hơn" trong xây dựng pháp luật về quốc phòng, an ninh

Chiều 17/01, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Cùng dự Hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương. 

Năm 2021, mặc dù dưới tác động của dịch Covid-19, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành tốt chương trình hoạt động, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra dự án Luật Cảnh sát cơ động trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2; tổ chức khảo sát, tọa đàm phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban cũng đã ký Quy chế phối hợp công tác với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

Trong năm 2022, ngoài nhiệm vụ trình Quốc hội thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động, dự kiến Ủy ban có 11 nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, ban hành mới các dự án Luật thuộc lĩnh vực phụ trách; thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tổ chức các hoạt động đối ngoại theo thẩm quyền. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả Ủy ban Quốc phòng và An ninh đạt được trong năm qua, cho rằng, những kết quả đạt được là rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để Ủy ban phát huy, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Quốc phòng và An ninh quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, quy định của Hiến pháp; các Đề án, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong thẩm tra, tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo, dự án trên tinh thần 3 “chủ động”, 3 “hơn”.

Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG - Phó Chủ tịch Quốc hội: “Chủ động tham mưu, chủ động báo cáo, chủ động xin ý kiến để thống nhất về nội dung, phương pháp, cách làm, tạo sự thống nhất ngay từ đầu. Chủ động hơn nữa trong tiếp cận các nội dung, dành thời gian nghiên cứu sâu hơn nữa và tham gia thẩm định chất lượng hơn nữa (3 hơn) nhất là phần của mình phụ trách, cùng với việc tham gia với các Ủy ban khác”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát; đẩy mạnh hoạt động nghe báo cáo giải trình của các Bộ, ngành; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên và giám sát Văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Ủy ban chủ động, phối hợp chặt chẽ trong nắm chắc tình hình về quốc phòng an ninh để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện nghiêm nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
 

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng