Xây dựng nông thôn mới trên đảo tiền tiêu

Xây dựng nông thôn mới chính là hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội những vùng khó khăn. Với sự đồng thuận của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tại các vùng biển đảo phía Tây Nam của tổ quốc, phong trào này đã lan tỏa và mang lại đời sống tốt hơn cho vùng biên giới trên biển.

Lứa cá này của gia đình ông Phan Văn Tuấn đang xuất bàn dần cho thương lái vào dịp tết. Trước đây người dân xã đảo tiền tiêu Nam Du như gia đình ông Tuấn sống trong cảnh bấp bênh, thiếu thốn, nhưng  kể từ khi tham gia xây dựng nông thôn mới, người dân cùng nhau tham gia liên kết nuôi trồng thuỷ sản.

Khơi thông nguồn vốn và đầu ra sản phẩm vùng biên giới biển là cách để giúp người dân phát triển kinh tế. Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới đã chuyển sang giai đoạn thực hiện các tiêu chí nâng cao.  

Dồn sức để tăng tốc xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị  hàng đầu tại các vùng biển đảo Tây Nam như Kiên Giang, Cà Mau cũng đang ưu tiên phát triển mô hình du lịch nông thôn, phát triển kinh tế, gắn liền đảm bảo an ninh, quốc phòng. Mục tiêu mạnh giàu từ biển sẽ được hiện thực hoá vào năm 2030 theo tinh thần nghị quyết 36 của Trung ương.

Chặng đường phía trước sẽ còn dài, nhưng sự bền chặt của tình quân dân, sự quan tâm của các cấp, các ngành sẽ là động lực giúp người dân nơi đây ngày ngày bám biển. Giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Liên -

Công Anh