Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp

Dư luận xã hội đang rất quan tâm tới việc tăng học phí vào đầu năm học tới. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2022-2023.

Cụ thể, đối với giá dịch vụ giáo dục - đào tạo (bao gồm học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo), các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh. 

Các đơn vị cần có chính sách hỗ trợ miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục - đào tạo, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.