• 2,489 lượt xem
  • 06:35 21/07/2022
  • Kinh tế

Xây dựng 3 công trình tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sân bay Long Thành có 3 công trình gồm: trụ sở công an địa phương, trung tâm y tế và kiểm dịch động vật được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh theo hình thức đối tác công tư PPP.

Tỉnh Đồng Nai làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và giao các đơn vị liên quan căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, xác định quy mô để lập chủ trương đầu tư, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất. Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai cân đối nguồn vốn, thực hiện các bước đầu tư, xây dựng theo đúng quy định. 

Đối với các trụ sở khác như hải quan, công an cửa khẩu, Đồng Nai sẽ làm việc với các bộ, ngành Trung ương để cân đối nguồn vốn, đảm bảo đến năm 2025 khi sân bay đi vào khai thác thì các công trình này cũng hoạt động.