WHO đưa thêm 2 biến thể phụ mới của Omicron vào danh sách cần theo dõi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không.

Cụ thể, WHO đã bổ sung BA.4 và BA.5, biến thể "cùng lứa" với biến thể phụ gốc BA.1 của Omicron vào danh sách các biến thể cần theo dõi. WHO cho biết đã bắt đầu theo dõi các biến thể phụ này bởi "những đột biến mới này cần được nghiên cứu sâu hơn để hiểu về tác động của chúng đối với khả năng trốn hệ miễn dịch". Theo WHO, chỉ có một số ca nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5  được thông báo cho cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO. Cơ quan An ninh Y tế Anh tuần trước cho biết biến thể phụ BA.4 đã được phát hiện ở Nam Phi, Đan Mạch, Botswana, vùng Scotland và vùng England từ ngày 10/1 đến ngày 30/3. Trong khi đó, toàn bộ các ca nhiễm biến thể phụ BA.5  được phát hiện ở Nam Phi cho tới tuần trước.