Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

“Tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới; Đầu tư cơ sở hạ tầng các cửa khẩu phụ; Công nhận chính thức các lối mở biên giới Việt- Lào tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị” Đây là những nội dung cơ bản được đưa ra tại hội đàm cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Salavan và Savannakhet - Lào diễn ra hôm nay tại tỉnh Quảng Trị.

Giai đoạn 2020 - 2022, 3 tỉnh Quảng Trị, Salavan và Savannakhet - Lào đã hoàn thành cơ bản các nội dung Thỏa thuận đã ký kết. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng mỗi địa phương, cũng như chưa đạt được kỳ vọng của mỗi bên.

Hội đàm lần này, cả 3 tỉnh đã thống nhất Giai đoạn 2023 - 2025, tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới để tạo thuận lợi cho Nhân dân hai bên trao đổi hàng hóa và đề xuất Chính phủ hai nước thống nhất nâng cấp khi đủ điều kiện. Phối hợp đề xuất Chính phủ hai nước công nhận chính thức các lối mở biên giới.

Quảng Trị và Savannakhet tiếp tục hoàn thiện các vấn đề liên quan đến pháp lý để Chính phủ hai nước cho phép thực hiện thí điểm xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo – Đensavan. Bên cạnh đó, Quảng Trị và Salavan cũng tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập Khu kinh tế chung giữa 2 nước qua cửa khẩu La Lay.

Võ Linh