VSEF 2022 thể hiện sự đổi mới tích cực của Quốc hội khoá XV

Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2022 được tổ chức trước thềm Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV cho thấy vai trò chủ động, trách nhiệm và có những đổi mới rất cơ bản rất tích cực. Đây là nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước bên lề Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022.