Vốn giải ngân chương trình phục hồi kinh tế xã hội gặp khó khăn

Chiều 21/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với 16 bộ ngành, cơ quan trung ương và 13 địa phương thuộc tổ công tác thứ 2 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến hết tháng 8 năm nay, số vốn đã được giải ngân mới chỉ đạt 43,52% kế  hoạch.

Tỉ lệ giải ngân không đều giữa các đơn vị. Một số cơ quan có kết quả giải ngân cao như Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội, trong khi đó 1 số cơ quan có tỉ lệ giải ngân rất thấp như Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 6,85%; Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 8,17%; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạt 2,4%. Bên cạnh những vướng mắc chính về giải phóng mặt bằng như trước đây thì năm nay, các bộ ngành gặp thêm vướng mắc liên quan đến vốn thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đây là số vốn lớn nhưng được giao giải ngân trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đầu tư không đạt, có sự trùng lặp nên không được phê duyệt.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khác của việc giải ngân thấp được chỉ ra là việc phân bổ kế hoạch không hợp lý.

 Kết luận cuộc làm việc, phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị việc lập kế hoạch vốn cần thực tế và hợp lý hơn, tránh tình trạng phải “ép giải ngân”.

 Phó Thủ tướng đề nghị đến hết ngày 25/9, các bộ ngành, địa phương rà soát lại và báo cáo đầy đủ phần vốn mà đơn vị mình cam kết giải ngân được; phần vốn cần có hỗ trợ thêm mới giải ngân được và phần vốn phải điều chuyển, không thể giải ngân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đỗ Minh -

Nhật Huy