Việt Nam tiếp tục trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới

Báo cáo về Di trú và Phát triển do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư thực hiện cho biết, Việt Nam - đất nước được đánh giá xứng đáng vươn tới vị thế “con hổ mới châu Á” - tiếp tục là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới.

Cụ thể, trong năm 2022 tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5%. Mức tăng này tương đương khoảng 1 tỷ USD và đạt gần 19 tỷ USD. Như vậy, với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm trong tốp 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á -Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.