Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán

Chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Viêng-thạ Vi- xỏn Thếp- phạ-chăn, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng-thạ Vi- xỏn Thếp- phạ- chăn dẫn đầu Đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam, và đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào cũng như kết quả hợp tác giữa hai cơ quan trong suốt thời gian qua. Cùng với mối quan hệ đặc biệt có một không hai Việt Nam – Lào, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước hai nước cũng đã có sự hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau rất chặt chẽ; đồng thời khẳng định, Quốc hội hai nước ủng hộ và tạo điều kiện để Kiểm toán hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp; tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các kiểm toán viên cũng như trao đổi về tổ chức, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đối với Kiểm toán Nhà nước, phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác giữa 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam-Lào-Campuchia; tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức như ASEANSAI, ASOSAI và INTOSAI.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viêng-Thạ Vi- Xỏn Thếp- Phạ- Chăn bày tỏ vinh dự sang thăm làm việc tại Việt Nam để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội của Việt Nam. Qua đó thể hiện uy tín, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới và cũng khẳng định tính đúng đắn trong đường lối phát triển của Việt Nam. Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam, góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện cuộc sống cho nhân dân. Chia sẻ về những kết quả tốt đẹp trong cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào cho biết, sẽ kiến nghị Quốc hội Lào xem xét sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước, xây dựng quy chế để Kiểm toán Nhà nước Lào hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Quang Sỹ