Việt Nam lần đầu tiên có sàn giao dịch việc làm trên nền tảng số

Ngồi bất cứ đâu có kết nối mạng người lao động và doanh nghiệp có thể tìm kiếm được việc làm và tuyển dụng lao động" Đây là phần mềm kết nối giao dịch việc làm trực tuyến toàn quốc được Cục việc làm triển khai.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, có một hệ thống kết nối giao dịch việc làm trên nền tảng số, kết nối 63 tỉnh, thành phố. Hệ thống này góp phần đảm bảo sự thông suốt trong kết nối cung - cầu lao động.

Đây là một buổi phỏng vấn online của nhà tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Trước đây, khi chưa có hệ thống này, doanh nghiệp phải tuyển dụng trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc các Trung tâm Dịch vụ việc làm. Từ khi dịch Covid - 19 bùng phát, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tuyển dụng lao động online.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về giao dịch việc làm trực tuyến của các doanh nghiệp cũng như hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm công của 63 tỉnh, Cục việc làm đã xây dựng hệ thống sàn giao dịch việc làm trực tuyến đảm bảo kết nối cung - cầu lao động toàn quốc.

Hệ thống này giúp cho doanh nghiệp và người lao động chủ động về thời gian, địa điểm. Các doanh nghiệp chỉ cần có tài khoản thì ngồi tại cơ quan cũng tham gia tuyển dụng lao động trực tuyến. Người lao động ngồi bất cứ đâu, khi biết thông tin có phiên giao dịch việc làm thì cũng có thể kết nối vào hệ thống để ứng tuyển.

Hiện nay, Cục Việc làm đang triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu giao dịch việc làm kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư và đang đề xuất dự án đầu tư. Việc này đảm bảo một hệ thống cơ sở dữ liệu rất lớn 63 trung tâm dịch vụ việc làm để sử dụng làm cơ sở dữ liệu toàn quốc; gắn với việc làm trống cho thị trường lao động.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Huỳnh